Copyright © 2015 Tüm hakları saklıdır.

www.sethukuk.com

VEKÂLETNAME BİLGİLERİ

 

1- Avukat Zakir SET(Kadıköy V.D.)    TC Kimlik No:18182667188  

 

2- Avukat Barış DEMİREL    (Yanında SSK’lı)   TC Kimlik No :26600386450

 

3- Avukat Zafer SET    (Yanında SSK’lı)   TC Kimlik No :18143668490

 

4- Avukat Nazlı BOLLUK(Yanında SSK’lı)TC Kimlik No:14519803236    

 

Adres : Acıbadem cad. 6/4 Kadıköy/İstanbul

 

 

...davadan ve temyizden feragate, davadan ve temyizden feragati, davayı ve temyizi kabule, sulh ve ibraya, ahzu kabza, ortaklığın giderilmesi davası açmaya, bu davalar sonucunda yapılacak ihalelere katılmaya, pey sürmeye ve diğer her türlü işlemleri yapmaya, başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı icrai vekalete mezun ve yetkili olmak üzere Av...

 

 

Set Hukuk Büro İletişim Departmanı.

www.sethukuk.com