Copyright © 2015 Tüm hakları saklıdır.

www.sethukuk.com

Aile / Miras Hukuku

 

Evlilik Öncesi Anlaşmalar

Boşanma

Velayet

Vasiyetname

 

Bankacılık Ve Finans Hukuku

 

Bankacılık Ve Finans

Uluslararası Sözleşmeler

Kredi Sözleşmeleri

Sermaye Yatırımları

Teminatlı İşlemler

Finansal Kiralama

İpotek

Hukuki İnceleme

Bilgi Teknolojisi

Basın Ve İletişim

Elektronik Ticaret

Yazılımların Korunması

Birleşme Ve Devralma

Hukuki İnceleme Raporu Hazırlanması

Hisse Devir Sözleşmeleri

Malvarlığı Satım Sözleşmeleri

Ortak Girişim Sözleşmeleri

Rekabet Kurumu'na Başvurular

Dava Fikri Mülkiyet

Patent Ve Marka

Telif Hakları

Tasarım

Fikri Mülkiyet Hakları Üzerine Hukuki Mütalaa

Patent Ve Marka Tescil Başvuruları

Lisans Sözleşmeleri

Gizlilik Sözleşmeleri

İcra Ve İflas Hukuku İş Hukuku

İş Sözleşmeleri

Hizmet Sözleşmeleri

Toplu İş Sözleşmeleri

İş Sözleşmelerinin Feshi

İş Hukukuna İlişkin Hukuki Mütalaa

Rekabet Hukuku / Haksız Rekabet

 

Birleşme, Devralmalar Ve Ortak Girişimler

İzin, Muafiyet, Menfi Tespitler

Rekabet Kurumu'na Başvuru

Rekabet Hukuku Üzerine Hukuki Mütalaa

Şirketler Hukuku

Şirket Kuruluşu

Şube Ve İrtibat Bürosu Kuruluşu

Şirket Ana Sözleşmelerinin Hazırlanması

Ortak Girişim

Danışmanlık Hizmetleri

 

Hisse/Malvarlığı Satış Sözleşmeleri

 

Ticari Sözleşmeler

Tıbbi Ürünler Ve Sağlık Hukuku Ticaret Hukuku

Acentelik Sözleşmesi

Distribütörlük Sözleşmesi

Lisans Sözleşmesi

Franchise Sözleşmesi

Satış Ve Satın Alma Sözleşmeleri

Finansal Kiralama Sözleşmesi

Uluslararası Hukuk

Yabancı Ülkelerde Verilmiş Tahkim Ve Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi

Uluslararası Tahkim, Ara Buluculuk, Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi

Kanunlar İhtilafı

Yabancı Yatırımlar

Şirket Kuruluşu

Türk Hukuku Üzerine Hukuki Mütalaa

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Düzenlemeleri

Özelleştirme Hukuku ve Uygulamaları

 

  * Kamu-Özel İşbirliği Uygulamaları

  * Turizm Yatırımları Hukuk Danışmanlığı

  * Ticaret Hukuku (Şirket Kuruluş, Birleşme ve Devralma İşlemleri)

  * Kooperatifler Hukuku

  * Yabancılar için Türk Gayrimenkul Hukuku

  * Uluslarası İnşaat Hukuku

  * Uluslararası Tahkim Hukuku

  * Dış Ticaret Hukuku

  * Yabancı Sermaye ve Yatırım Hukuku

  * Kamu İhale Hukuku

  * Sözleşme Avukatlığı

  * İmar ve İnşaat Hukuku

  * Sermaye Piyasaları Hukuku

  * Rekabet Hukuku

  * Enerji Piyasası Hukuku

  * Sözleşmeler Hukuku

  * Tazminat Hukuku

  * Fikri ve Sınai Haklar

   * Basın Hukuku

  * İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  * Sigorta Hukuku

  * İcra ve İflas Hukuku Uygulamaları

  * Ceza Hukuku

  * Tıbbi Müdahalelerden Doğan Sorumluluk

  * İdare Hukuku

  * Vergi Hukuku

  * Kooperatifler Hukuku

  * Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulamaları

  * Tüketici Sorunları